Åpenhetsloven

EE-Teknikk som konsern er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Denne skal sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre datterselskaper og gjennom vår innkjøpskjede.

Gjennom våre KS og HMS systemer og våre forpliktelser som medlem av El-Proffen er det beskrevet hvordan vi skal ivareta menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og forretningsetikk.

Leverandørkjede

Det aller meste av våre innkjøp til samtlige datterselskaper gjøres gjennom vårt kjedemedlemskap i El-Proffen. Se www.elproffen .no for mer informasjon.

Se også https://www.elproffen.no/om-oss/our-supply-chains-account-on-due-dilligence

 El-Proffen har siden 5. juli 2019 benyttet Factlines tjeneste i sin oppfølging av samfunnsansvar og etiske retningslinjer i leverandørkjeden. EL-PROFFEN AS har vedtatt etiske retningslinjer og foretar periodisk kontroll gjennom egenrapportering, risikoevaluering og korrigerende tiltak. I 2020 har EL-PROFFEN AS også foretatt leverandørkjede-kartlegging av utvalgte leverandører.

Se også vedlagt «Code of Conduct» fra El-Proffen beskriver de etiske retningslinjenene som følges.

Alt av øvrig materiellkjøp, som for øvrig er en svært liten andel, gjøres av selskap i Norge eller innenfor EU. Ved slike innkjøp gjøres det vurderinger i.h.t. egne prosedyrer for dette.

Aktsomhetsvurderinger, informasjonsplikt og innsynsrett

Det er gjennomført en overordnet kartlegging og aktsomhetsvurdering, med tilhørende handlingsplan for konsernet. Dett i tillegg til vurderingene som er utført av vår leverandørkjede.

EE-Teknikk AS vil kunne gi mer informasjon og følge opp forespørsler og henvendelses knyttet til dette ved henvendelser sendt til post@eet.as

Egen redegjørelse for aktsomhetsvurderingen som er foretatt finnes her.

Ta kontakt

post@eet.as61 24 65 00
2615 Lillehammer
PersonvernKlimarapporter
chevron-down