EE-teknikk as

EE-teknikk as er videreføringen av Eidsiva el-teknikk as som pr. 01.01.2009 endret eierskap. Etter at selskapet siden 2001 har vært et 100% heileid datterselskap av Eidsiva energi, ble det høsten 2008 besluttet å selge ut 60% av eierskapet til selskapets ansatte.

I løpet av 2011 tok de ansatte også over den siste 40%-andelen fra Eidsiva energi slik at de nå innehar 100% eierskap i EE-teknikk as. Hva gjelder drift og ledelse av selskapet er det ingen øvrige endringer. EE-teknikk as består fortsatt av avdelingene Lillehammer elektro, Raufoss elektro, Ringsaker elektro, Solberg elektro og Storhamar elektro.

Våre avdelinger

Ringsaker elektro as
Ringsaker elektro er lokalisert i Moelv, som et sentralt knutepunkt mellom mjøsbyene Hamar, Gjøvik, og Lillehammer.
Solberg elektroinstallasjon as
Virksomheten startet som et personlig enmannsfirma av Stein Solberg i 1984 og utviklet seg til å bli et selskap med 10 ansatte. Fra 2004 ble virksomheten et datterselskap av Eidsiva el-teknikk as.
Raufoss elektro as
Raufoss elektro er lokalisert innenfor industriparken på Raufoss. Avdelingen har en lang tradisjon med å være tjenesteyter til forskjellige industri- virksomheter.
Storhamar elektro as
Storhamar elektro AS ble opprettet på Hamar i 2001 og vi har siden den gang utviklet oss til en betydelig elektroentreprenør på Hedmarken.
Lillehammer Elektro as
Lillehammer Elektro er en stor og veletablert bedrift med rundt 30 ansatte fordelt på saksbehandlere, montører og lærlinger.

Ta kontakt

post@eet.as61 24 65 00
2615 Lillehammer
PersonvernKlimarapporter
chevron-down