Erfaringsmessig blir elektro- installasjoner billigere hvis planlegging, prosjektering og gjennomføring gjøres av samme virksomheten.

Av den grunn påtar vi oss selvsagt prosjektering.

Vi har lang erfaring med prosjektering av elektroinstallasjonsoppdrag som vi har gjennomført.

Vi kan også lage modeller i 3D eller såkalt BIM modellering.

Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen.

Det vil lønne seg!