Dagens landbruk har samme krav til elektrokompetanse som industrien.

Automatisert landbruk gjør kompetanskravet større enn tidligere.

Vår tilgjengelige kompetanse i kombinasjon med pålitelighet, trygghet og forutsigbarhet kan tilby følgende tjenester:

  • Ventilasjonsanlegg
  • Gjødselsanlegg
  • Korntørker
  • Foringsanlegg
  • Vannanlegg