Erfaringsmessig blir elektro- installasjoner billigere hvis planlegging, prosjektering og gjennomføring gjøres av samme virksomheten.

Les mer …

Dagens landbruk har samme krav til elektrokompetanse som industrien.

Les mer …

Industrien etterspør faglig kompetanse og pålitelighet. Mange kan levere elektro- tjenester, men ikke alle kan levere det industrien trenger.

Les mer …

Høy servicegrad og rask respons når våre service- og vedlikeholdstjenester påkalles, har gitt oss mange faste næringskunder.

Les mer …

Ingen installasjonsoppdrag er for små.Våre elektrikere utfører mengder av mindre og større oppdrag for private kunder.

Les mer …

Markedet etterspør bredde. Vi kan mer enn bare sterkstrøm. EE-teknikk as oppfyller også dine svakstrømsbehov

Les mer …

Når man trenger elektriker til å installere i hytta,er valget av firma enkelt.

Les mer …

Vi har erfaring med montering av ladestasjoner for alle type elbiler.

Les mer …