Markedet etterspør bredde. Vi kan mer enn bare sterkstrøm. EE-teknikk as oppfyller også dine svakstrømsbehov

Vi prosjekterer, selger og utfører service på:

 • Telefonløsninger – telefoner, små- og store sentraler innen ISDN og IP
 • Innbruddsalarm – privat og næring
 • Brannalarm – privat, næring og landbruk
 • Slukkesystemer – Hi-fog vanntåke slukkesystemer
 • Trygghetsalarmer – privat og næring
 • Adgangskontroll – små- og store systemer
 • TV-overvåkning – kameraer, monitorer, digital lagring
 • Porttelefonanlegg – private og næring
 • Spredenett – tele- og datanettverk, kat5e, kat6 og fiber
 • Antenneanlegg – satelitt, radio/TV, fellesantenneanlegg
 • Lydanlegg – idrettsanlegg, konsertsaler, talevarsling