Høy servicegrad og rask respons når våre service- og vedlikeholdstjenester påkalles, har gitt oss mange faste næringskunder.

Vår størrelse gjør at vi kan oppretthold en høy servicegrad og rask respons. Dette er ytelser som er en selvfølge for våre faste næringskunder.

For virksomheter som har disse behovene utover vanlig arbeidstid, kan vi tilby vakttjenester.