Erfaringsmessig blir elektro- installasjoner billigere hvis planlegging, prosjektering og gjennomføring gjøres av samme virksomheten.

Av den grunn påtar vi oss selvsagt prosjektering.

Vi har lang erfaring med prosjektering av elektroinstallasjonsoppdrag som vi har gjennomført.

Mange av våre saksbehandlere benytter dataverktøy til denne oppgaven.

Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen.

Det kan lønne seg!