Raufoss elektro er lokalisert innenfor industriparken på Raufoss. Avdelingen har en lang tradisjon med å være tjenesteyter til forskjellige industri- virksomheter. Av store gjennomførte prosjekter for denne type kunder vil vi nevne totale elektroinstallasjoner i forbindelse med Profil-Lakkering AS sin flytting fra Hunndalen til Raufoss, Plastal sitt nybygg, fjernvarmeanlegg til Dalkia samt ny fabrikk for Nammo Raufoss.

I tillegg til å betjene industrien på Raufoss har avdelingen også hatt mange prosjekter utenfor Raufoss Industripark. Herunder kan i de senere år nevnes Energihuset på Kallerud og det nye Coop-bygget på Raufoss. Ut over å være en typisk industrielektrikervirksomhet, tar vi også på oss alle andre typer oppdrag, både for næring og private samt boliginstallasjoner. Ingen oppdrag er sånn sett for små eller for store.

I tillegg til alle typer elektroinstallasjon har vi de senere år levert og installert varmepumper. Dette gjør at vi har god kompetanse på både prosjektering og montasje av slike. Da kun det beste er godt nok leverer vi alltid de sist tilgjengelige varmepumpe- produktene fra Panasonic. Ring oss for mer informasjon og tilbud!!!!