Ingen installasjonsoppdrag er for små.Våre elektrikere utfører mengder av mindre og større oppdrag for private kunder.

Våre serviceelektrikere disponerer servicebiler med gode plukklager med mye elektromateriell.

Dette gjør at det ikke påløper unødvendig uproduktiv tid under montasjeoppdraget, fordi elektrikeren må reise for å hente manglende materiell.