Industrien etterspør faglig kompetanse og pålitelighet. Mange kan levere elektro- tjenester, men ikke alle kan levere det industrien trenger.

Våre industrimontører har lang erfaring i å betjene industrien.

I tillegg til å ha generell kompetanse i egne rekke har vi valgt å knytte til oss spiss- kompetanse innen de ulike områder, slik som:

  • Treforedling
  • Næringsmiddelindustrien
  • Prosess
  • Møller
  • VA-anlegg

Dette er gjort for å optimalisere løsninger innen de forskjellige bransjer. Slik spisskompetanse oppnås kun ved gjennomføring og oppfølging av gjentatte anlegg.

Kjennskap til prosessen er viktig for å få et anlegg som kunden ønsker.